web 2.0

۲۲.۳.۸۹

ایمان آورده ایم به فصل سرد

یکسال از آن خرداد پر از حادثه گذشته و ما دهها سال بزرگتر شده ایم. حالا خوب فراگرفته ایم که بهای زیستن سکوت است. تقلب توهمی بیش نیست و شکنجه و تجاوز و قتل حلال است، به شرطها و شروطها! همه برابرند ولی برخی برابرترند.
ما که یکسال پیرتر شده ایم و دهها سال مجرب تر، خوب دریافته ایم که دروغ چه قدر ارزشمند و نکوست. از نادانی خویش شرمساریم که چرا از پرستش خدایگان زمینی سر باز می زدیم و حال آنکه صاحب مرگ و زندگانی ما این خدایگان زمینی اند.
نه خانی آمده و نه خانی رفته! اصلاً من در عجبم که این سران فتنه چرا آزادند؟ مگر می شود یکی جرمش این باشد که اسرار هویدا کند و سر دار از او بلند نگردد؟
هر کس باورش سست است، این اسناد مصور را ببیند مگر به راه راست هدایت شود:

111111111[1]

5555555555[1]

33333333[1]

(این فیلم در سوپرمارکتی در یاسوج گرفته شده و نحوه رای سازی در آن مشخص است.)

balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر