web 2.0

۲۸.۲.۸۹

بكشيد ما را؛ ملت ما بيدارتر مي شود

musavi حکومت بازی تازه ای را آغاز کرده. پس از آن همه عربده کشی و لات بازی برای فریب هواداران ساده و زودباور، رئیس دولت* زیر بار خواست قدرتهای جهانی رفت. این عمل پس از فشار کمرشکن تحریم ها بر اقتصاد و صنعت ایران صورت گرفت تا مثل همیشه این سوال پیش آید که:
«اگر قرار است به خواسته جامعه جهانی تن دردهیم چرا پس از این همه هزینه و اگر به لاف زنی هایتان اعتقاد دارید چرا یک شبه از در پاچه خواری قدرتهای جهانی در می آیید؟»
اکنون برای اینکه جماعت ساده لوح به این بازی دقتی نکنند و با این امید که شعله های جنبش رو به خاموشی گراییده از یک سو دادستان کشور (که با تنها کسانی که کار ندارد خلافکارن هستند) کارش به جایی رسیده که میرحسین و کروبی را تهدید کند و از سوی دیگر نمایندگان بی عرضه ای که خود به لطف صندوقهای سیار نیمه شب سر از مجلس درآورده اند تا در تمام طول وکالت شان تنها به احکام حکومتی گردن بنهند درخواست برخورد با رهبران جنبش را می دهند! و سرآخر محافظ ارشد میرحسین را بازداشت می کنند.
آیا گمان می کنند این موجب ترس و واهمه رهبران جنبش و اعضای آن خواهد شد؟ گویا حماقتی که سعی می کنند در جان ملت کنند خودشان را بیشتر از همه گرفته. تجربه گاندی، ماندلا، دکتر لوترکینگ و بسیاری از آزادی خواهان راستین نشان دهنده این حقیقت است که: دستگیری، آزار و حتی قتل رهبران جنبشهای ریشه دار نه تنها موجب خاموشی جنبش نمی شود بلکه موجب آخته و برنده تر شدن تیغ مبارزه می گردد.
لابد این سخنان زیبا (اگر چه بدان اعتقادی نداشته اند) برای آنها به خوبی آشناست:
« بريزيد خونها را؛ زندگي ما دوام پيدا مي كند. بكشيد ما را؛ ملت ما بيدارتر مي شود. ما ازمرگ نمي ترسيم ؛ و شما هم از مرگ ما صرفه نداريد.»
* جمهوری نمانده تا رئیس داشته باشد.

balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر