web 2.0

۲۰.۲.۸۹

به کجا چنین شتابان

«اعدام»، «زندان» و «اخراج» این روزها شده نقل و نبات. execution
حاکمان ما سوار خر شیطان شده اند و معلوم نیست افسار گسیخته تا کجا می تازند!
آقا والّا سر جدّ ما که حسینه و سر جدّ شما که حضرت شمره، عاقلانه نیست جوّی رو که میره یه ذره آروم بشه با کشتن جوونهای مردم به هم بریزین!

balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر