web 2.0

۲۸.۱.۸۹

جمعیت مضاعف و اصابت دمپایی به ملاج آقای دکتر

به گزارش خبرگزاری زرد نیوز پریشب طی یک زد و خورد شدید رئیس دولت ایران مورد اصابت دمپایی قرار گرفت.
خبرگزاری زرد نیوز از منزل فقیرانه و محقر رئیس دولت ایران گزارش کرده که شب جمعه در هنگام اجرای آیین شب جمعه ناگهان سر و صدای زیادی به پا شد. یکی از محافظان رئیس دولت که نخواست نامش فاش شود اظهار داشت:«ما داشتیم چرت می زدیم که یهو با صدای جیغ و داد حاج خانوم از خواب پریدیم. ایشون هی داد می زدن کاندوم بزار مرد، مگه عقل از سرت پریده؟ سر پیری و معرکه گیری؟ آقای دکتر هم در جواب با صدای بلند فرمودند: بابام فتوا داده امسال سال کار مضاعفه، خودم هم تو تلویزیون گفتم باید جمعیت رو دو برابر کنیم. حالا اگه خودم بهش عمل نکنم مردم چطوری باید حرفمو قبول کنن؟ حاج خانوم جواب داد اون اگه زرنگ بود واسه یه نوه دست به دامن دکترای انگلیسی نمی شد، تو هم اگه بچه بیشتر می خوای خودت باید بزاییش و بزرگش کنی! در همین اثنا دعوا بالا گرفت، حاج خانوم از کوره دررفت و با دمپایی آقای دکتر رو مورد ضرب و شتم قرار داد.»
گزارشها حاکی است که جناب دکتر از آن شب تا کنون بیرون از منزل در کنار محافظان می خوابد. قرار است تعدادی از بزرگان و ریش سفیدان مملکتی برای میانجی گری به منزل آقای دکتر بروند.
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر