web 2.0

۲۶.۱.۸۹

نامه ای به تویی که نمی شناسمت


برای زندانیان گمنام عقیدتی:
همیشه وقتی به قفس و زندان اندیشیده ام سخت پریشان شده ام. حتی تصور اسیر بودن میان چهار دیوار و زندگی یکنواخت، ملال آور و همراه با درد و رنج آن عذاب آور است و وقتی شکنجه و نامردی مالکان زندان هم بدان اضافه شود دردها مضاعف می شود.
تو خواهر یا برادر همفکر من اکنون اسیر زندان شده ای. جرمت خواستن اندکی آزدای، اندکی انسانی تر زیستن و بیزاری از دروغ است. جرمهایی که همه ما مجرمین آن هستیم و تو به جای همه ما عذاب این روزهای دشوار را به جان خریده ای.
قسم به آرمان مقدس آزادی و مردم سالاری که فراموشتان نکرده ایم. زندان، شکنجه، تحقیر و حتی تجاوز چیزی نیست که مایه سربه زیری اسیرانِ استبداد باشد که مایه شرمساری ابدی عاملان بدین اعمال زشت غیرانسانی است.
دلم می خواهد بدانی همه ما که خود را عضوی از جنبش سبز می دانیم به شما می بالیم و شما را موجب سرافرازی خویش می دانیم و برایتان از صمیم قلب آرزوی صبر و سلامتی داریم.
ندای سبز آزادی: فراخوان وبلاگ نویسی برای زندانیان گمنام حوادث پس از انتخابات
زهرا رهنورد: سوگند به بهار، این زندانیان آزادگانند
مسیح علی نژاد: به یاد زندانیان ناشناس بنویسیم
مجتبی سمیع نژاد: بیایید از زندانیان گمنام بنویسیم
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر