web 2.0

۳.۱۱.۸۸

لزوم مثبت گرایی در جنبش سبز


متاسفانه حکومت در خشونت ورزی هیچ حد و مرزی نمی شناسد و از هر فرصتی برای تحریف عقاید و نظرات جنبش سبز استفاده می کند. آنها با استفاده از انحصار رسانه ای خود از هر روزنه ی کوچکی برای بدنام کردن جنبش سبز و ایجاد بیزاری در میان مردم استفاده می کنند. برخلاف نظر برخی دوستان، این حربه بسیاری مواقع در میان مردم عادی موفق عمل می کند. بنابراین اکنون وقت آن رسیده که راهکارهای معقول و عملگرایانه ای برای پیشرفت جنبش در نظر گرفته شود. موارد زیر برخی پیشنهادهای من در این راستاست:
حسن تعبير* و پرهیز از مرده بادها
شاید فریاد زدن «مرگ بر ...» و توهین به مقامات ارشد دل کسی را خنک کند و التیامی بر دردهای کهنه باشد، اما به راستی چه فایده ای به حال جنبش و اهداف آن دارد؟ اگر در شعارهای خیابانی و شعارنویسی ها به جای توهین ها و «مرگ بر» گفتن تاکید بیشتر بر روی «درود بر جنبش سبز»، «درود بر آزادی»، «درود بر دموکراسی»، «یا حسین، میر حسین» و ... باشد هم فرصت سوء استفاده از صدا و سیما گرفته می شود، هم موجب حساسیت بخشی از جامعه که عقاید مذهبیشان با این مسائل گره خورده نمی شود. در واقع پیشنهاد من این نیست که مردم از خواسته هایشان کوتاه بیایند بلکه استفاده از حسن تعبیر (Euphemism) سبب می گردد ارزشهای جنبش سبز زیباتر و محترمانه تر معرفی شوند.
رشد و پرورش جنبش سبز
جنبش سبز هنوز تا حد زیادی به قوت بخشیدن و پرورش نیاز دارد و لازم است که فرهنگ سازی گسترده ای صورت پذیرد تا اکثریت مردم به خوبی بدانند اهداف جنبش چیست و چرا ارزش حمایت دارد. ما نباید اشتباه نسل پیش را تکرار کنیم.آنها به خوبی می دانستند «چه چیزی را نمی خواهند» اما ایده روشنی از این که «چه می خواهند» نداشتند.
دقت به اهداف واقعی جنبش
از ابتدای راه هدف نهایی ما انقلاب و تغییر حکومت نبوده، بلکه رسیدن به خواسته های برحق اکثریت مردم بوده: (مردم سالاری و انتخابات آزاد تحت نظارت نهادهای بین المللی، آزادی بیان، رهاسازی دین از چنگ حکومت، التزام حکومت به حقوق بشر و تلاش برای توسعه همه جانبه کشور)**.
شکیبایی و احترام به عقاید همدیگر و تاکید بر نقاط اشتراک
در این جنبش مذهبی ترین افراد تا غیرمذهبی ترین افراد حضور دارند، ولی تقریباً همه آنها خواسته های مشترکی مثل موارد فوق دارند. باید بسیار مراقب بود که هیچ کس به اعتقادات دیگران توهین نکند و موجب تفرقه و سوء استفاده بدخواهان جنبش نشود.
احترام و پیروی از رهبری جنبش و پیشی نگرفتن از ایشان
نمی دانم بقیه ملت ها هم همینطور هستند یا نه، ولی ما ایرانیها همه مان می خواهیم رهبر باشیم، اما حقیقت این است که تا زمانی که مردم رهبری جنبش را مهندس موسوی می دانند بهتر است کاری نکنیم که بدخواهان بگویند «پروژه عبور از موسوی» شروع شد. هنوز هیچ عاید نشده، بسیاری بر سرو کله هم می زنند. درباره لزوم همراهی با رهبری جنبش پیشتر در اینجا به تفضیل نوشته ام.
توضیح:
Euphemism:*
حسن تعبير،استعمال کلمه ء نيکو و مطلوبى براى موضوع يا کلمه ء نامطلوبى
** این موارد با توجه به شعارهای مردم و بیانیه های رهبران جنبش نوشته شده.
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر