web 2.0

۳۱.۳.۸۸

جایی برای تروریستها نداریم


از قرار بوی جنازهٔ هموطنان ما زود شامه کفتارها را تیز کرده تا به طمع غنائم سر و گوش نشان دهند. دیروز گروه تروریستی مجاهدین در پاریس شویی تبلیغی راه انداخته بودند و سرکرده شان که دستش به خون بسیاری از ایرانیان آلوده است با نیشی باز در جمع آنها حضار شده بود.
این جنبش با انقلاب 57 تفاوت دارد و گروههای تروریستی و منفعت طلب باید بدانند که در این قطار جایی برای تروریستها نیست. گمان نمی کنم ما تمایلی داشته باشیم تجربه وحشیانه سه دهه پیش را تکرار کنیم و یا خیانت گروههایی از این دست در جنگ را فراموش کنیم.
شبکه «صدای آمریکا» که چند هفته اخیر ادای بی طرفی را در می آورد با پوششی که از گردهمایی با آن اداهای عجیب و لباسهای مسخره ارائه داد، دانسته یا نادانسته آب به آسیاب قاتلین این روزهای فرزندان ملت می ریزد.
اگر قرار باشد از دامان قاتلین روز شنبه به دامان قاتلین فرزندان ملت بیافتیم همان بهتر که هیچ کاری انجام ندهیم.
خواهش من از همه دوستان چه در داخل و چه در خارج از کشور این است که اجازه سوءاستفاده گروههای منفعت طلب و تروریست از جنبش مردم را ندهند. چرا که طبعاً در شرایط فعلی حکومت به شدت مشتاق است تروریستها را به عنوان عامل جنبش نشان دهد.
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر