web 2.0

۳۱.۳.۸۸

اینجا تهران، به حرمت شهدا با وضو وارد شوید

دیروز فرمان معظم له در خیابانهای تهران اجرا شد!
متن زیر بخشی از کتاب «یک عاشقانه آرام» نادر ابراهیمی است:
مردم با فاصله ایستاده اند و نگاه می کنند. هیچکس نفس نمی کشد. هیچکس اعتراض نمی کند. اعتراض در قلبها می ماند تا شکوفه کند. ....
ناگهان، ناگهان نعره زنان می دوم:«مغولها ... مغولها ... مغولها برگشته اند...» و می دوم به وسط خیابن. ....
و می شنوم که تنی چند می گویند، و جماعتی و ملتی و تمام تاریخ فریادهای هراس انگیز می کشد که: «مغولها...مغولها» ...
«عسل بانو هیچ چیز مثل خود استبداد استبداد را رسوا نمی کند!»
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر