web 2.0

۵.۵.۸۷

بد و بیراه به یک تازه داماد

حضرت آقا! جوون محترم! فکر کردی هر وقت یه جای آدم سفت شد ونیازش رو احساس کرد می تونه زن بگیره. نه عزیز من. نه جان من! توکه صد هزار تومن پول تو جیبت نیست غلط می کنی عاشق می شی. خرج بله برون و رخت کردن (و طلا خریدن) عروس و عقد کردن و عروسی گرفتن رو کی می خواد بده؟ پول پیش خونه و اجاره خونت رو کی می خواد بده؟ بابات؟ آخه مرتیکه اگه بابات قراره همش رو بده مردی تو کجا رفته؟ تازشم بابات با دو قرون ده شاهی حقوق کارمندی خرج زن و بچه خودش رو بده یا زن گرفتن تو رو؟ حالا ماه پیش عاشق یه دختر دیگه بوده و ماه قبلش یکی دیگه هان! بعد جوری وانمود می کنه که گویی اگه همین حالا قضیش با این یکی جور نشه هلاک می شه.
جالب اینجاست که فکر هم می کنه رسومی که چند هزار سال قدمت دارن رو می تونه یه شبه از جا بکنه. رسوم رو بشکنی تو روی فامیل و طایفه و قبیله مگه می شه نیگا کرد؟
آخییییش! دلم خنک شد. اینها بد و بیراه های یک برادر بزرگتر به یک برادر کوچیکتره که جَوّ زن گرفتن دیوونش کرده!

balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر