web 2.0

۲۳.۴.۸۷

لطفاً باج بدهید

این داستان واقعی است.
مکان: اهواز، چهار راه نادری
زمان: یک هفته پیش، روز روشن
سوژهٴ ماجرا: یکی از آشناها (فرض کن حسن)
شرح ماجرا:
حسن ماشینش را دور و بر چهار راه پارک کرده و برای انجام کاری رفته بود. حسن بر می گردد و تصمیم دارد سوار ماشینش شود. ناگهان مرد میانسالی که عصایی در دست دارد جلوی ماشین خودش را روی زمین پرت می کند و داد و هوار راه می اندازد که: « به دادم برسید! مُردَم! مگه کوری؟ درست رانندگی کن لامصب. آی ی ی ! مُردم. یکی منو برسونه بیمارستان. ...» (چاشنی لهجهٴ عربی اش را خودتان اضافه کنید)
حسن داستان ما که از رفتار مردک خشکش زده به او زل زده: « بابا من که هنوز تکون نخوردم از اینجا. چرا فیلم بازی می کنی؟ »
مجادله ادامه پیدا می کند و ملت همیشه در صحنه هم در صحنه حاضر می شوند و دور و بر آنها را شلوغ می کنند. ناگهان مردک عصایی عصایش را بر می دارد و با خشم به شیشهٴ جلوی ماشین می کوبد و شیشه را خرد می کند. حسن هم جوش می آورد و مشتی توی صورت او می کوبد که خون از صورتش سرازیر می شود. گلاویز می شوند و مردم جدایشان می کنند و آنها را تا باجهٴ راهنمایی رانندگی سر چهار راه می برند. حسن گله و شکایت می کند که:« شما که دیدین ماشین من اونور خیابون پارک بود. ماشین پارک شده چطوری می تونه تصادف کنه؟ این یارو شیشه ماشینم رو خورد کرده جناب سروان! » افسر پلیس با خونسردی می گوید که در این ماجرا دخالت نمی کند و زنگ بزنند تا 110 بیاید.
مردک تصادفی هم از فرصت استفاده می کند و از دست مردم می گریزد و بقیه شیشه های ماشین را هم می شکند و چندصد هزارتومانی خرج روی دست حسن می گذارد. حسن هم بدتر عصبانی می شود و تا می تواند طرف را می زند.
110 سر می رسد و هر دو بازدداشت می شوند و پاسگاه و دادگاه و غیره. دادگاه هم آنها را به پزشکی قانونی معرفی می کند و معلوم است از لحاظ پزشکی قانونی حق با کیست! حسن طفلک که هیچ جای تنش ضربه ای نخورده در انتظار حکم دیهٴ چند میلیونی است و در این فکر است که این چند میلیون را از کجا جور کند.
نتایج اخلاقی:
1- در چنین مواردی جداًَ از آمپر چسباندن خودداری فرمایید.
2- در موارد مشابه هرگز به امید گرفتن حقتان توسط پلیس یا دستگاه قضایی نباشید.
3- مثل یک بچه خوب با چانه زنی مبلغ باج را کاهش دهید و با کمال میل آن را به باجگیر پرداخت نمایید.
4- راه حل لُری: اگر طرف باجگیر تنها یک نفر بود (معمولاً این کار با برنامه ریزی و به وسیله چندین نفر انجام می شود) و زورتان هم به او می رسید تا می خورَد کتکش بزنید و فوراً از صحنه متواری شوید!!!

balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر