web 2.0

۱۸.۱.۸۷

استفراغ

برخی چیزها واقعاً حال آدم را بدجوری به هم می زند:
مثلاً این بازیهای وبلاگی که هر کس یک جورش را اختراع می کند و هی عین زخمِ جذام روی صورت وبلاگها ظاهر می شوند!
از اداهای الکی روشنفکری هم همیشه عُقم می گیرد! مثل حمایت از ابنه ای بازی و انحرافات جنسی برای نشان دادن روشنفکری. تعجب نمی کنم اگر ملت در یکجایشان دینامیت کار بگذارند تا خودشان را با کلاس نشان دهند.
دیدن و تحمل آدمهایی از جنس آنها که اینترنت شرکت منیری و پیمان را سهمیه بندی کرده اند هم بد جوری دشوار و تهوع آور است. بدبختانه دور و برمان کم هم نیستند!
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر