web 2.0

۱۱.۱۰.۸۶

سیاست در خوزستان(1

وقتی درباره سیاست در خوزستان بحث می شود باید داسنت که مهمترین عامل در سیاست این استان بحث های قبیله ای است. و افرادی که در این حوزه ها کاندید می شوند بیش از هر چیز سعی می کنند حمایت شیخها و بزرگان قبایل را کسب کنند.
بهبهان
سید محمد موحد نماینده دهدشت (استان ک.ب) در چهار دوره گذشته مجلس، تصمیم دارد در انتخابات مجلس هشتم ازحوزه انتخابیه بهبهان شرکت نماید. آقای موحد با چهار دوره وکالت در مجلس از کهنه کارترین نمایندگان مجلس هفتم بود و این تجربه باعث شده راه و چاه سیاست ایران را به خوبی بشناسد. وی از لایه های میانه روتر جناح راست است.
در حال حاضراز یکسو در کهگیلویه (دهدشت) محبوبیت این نماینده به شدت کاهش یافته و از سوی دیگر موحد با بزرگان بسیاری از قبایل و طوایف بهبهان نشستها و توافقاتی داشته که ضریب موفقیت وی را در این حوزه به شدت افزایش می دهد. همچنین با نفوذ و قدرتی که این نماینده در مجلس و حتی در دولت دارد بسیاری از بهبهانی ها وی را وکیلی مناسب برای خود می بینند.
ولی الله شجاع پوریان نماینده فعلی بهبهان نیز یکی از پرنفوذترین نماینده های اصلاح طلبان در مجلسهای ششم و هفتم بوده. وی ریاست کمیته تحقیق از صدا و سیما (که به کشف سیصد میلیارد کسری و سپس جنجال متعاقب آن گردید) را نیز بر عهده داشت. در حال حاضر بسیاری از بهبهانیها معتقدند اگر چه شجاع پوریان در سطح ملی نماینده تاثیرگذار و توانمندی نشان داده، ولی در سطح بومی و محلی خواسته های مردم را به خوبی برآورده نکرده. زمزمه های فراوانی از کاندیدا شدن این نماینده در حوضه تهران شنیده می شود که با توجه به شناخته شدن وی در میان سیاستمداران پایتخت می تواند گزینه درستی باشد (البته در صورتی که به سلامتی از تیغ استصواب بگذرد!)
اهداف اصول گرایان:
با معرفی موحد در بهبهان محافظه کاران دو خط مشی را دنبال می کنند:
اول اینکه یکی از مهره های تاثیرگذار این جناح شانس بسیار زیادی برای راه یافتن به مجلس خواهد یافت. طبعاً این برگ برنده ای برای آنها خواهد بود.
علاوه براین (و شاید مهمتر از آن) یکی از قوی ترین نماینده های جناح اقلیت در مجلس ششم را می توانند از میدان به در کنند و این برد بزرگی برای آنان خواهد بود.
راهکارهای احتمالی اصلاح طلبان:
به نظر می رسد اصلاح طلبان باید در این دو شهر با درایت برای دو کرسی مجلس خیز بردارند. معرفی افراد ضعیف و پیش آزموده کاری است که در خوزستان و ک.ب از عوامل باخت اصلاح طلبان بوده و باید با معرفی افرادی کاریزما که در کهگیلویه بتوانند جای خالی نماینده پرنفوذ قبلی را پرکنند و از عهده شرایط دشوار و قبیله ای آنجا براآیند معرفی نمایند. در بهبهان نیز با توجه به رویارویی باحریفی سخت که به خوبی جوقبیله ای منطقه را می شناسد و از حمایت بسیاری از قبایل لر و نیز سادات تقوی مطئمن است، می بایست حریفی در سطح شجاع پوریان معرفی نمایند که از عهده این رقابت به خوبی برآید. البته این را هم باید در نظر داشت که معرفی مجدد شجاع پوریان در این حوزه ممکن است موجب شکست وی و اصلاح طلبها گردد و شاید استفاده از پتاسیل وی در پایتخت موثرتر باشد.
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر