web 2.0

۱۹.۸.۸۶

9

اُمّتِ همیشه در صحنهٔ ایران 999 نسل به حل معضل مسکن اندیشید و راهی نیافت تا اینکه دولت 9مین به واسطه توان مهندسی بالا و استفاده از فنون فلسفهٔ سقراطی راه حل را کشف نمود.
در این راستا جوانان ایرانی که هنوز به سن 99 سالگی نرسیده باشند، بیش از 9 هزار تومان خرج می کنند و ثبت نام می کنند. سپس 99 سال در صف (که به آن عادتی دیرینه دارند) می مانند. پس از گذشتن از 99 خوان و پرداخت 999 قسط 9 متر آپارتمان در بهترین نقاط دشت زیبای لوت به آنها اعطا خواهد شد تا 99 ساعت باقی مانده از زندگی خویش را با %99 درصد آسودگی خیال سپری نمایند.

balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر