web 2.0

۳.۷.۸۶

روشنفکری دینی

پس از برگزاری همایش «دین و مدرنیته» روزنامه اعتماد ملی ویژه نامه ای را در تاریخ 20 شهریور 86 با عنوان آسیب شناسی روشنفکری دینی منتشر کرد. مقالات و مصاحبه های این ویژه نامه بسیار جالب و خواندنی هستند. برخی بخشهای جالب آن را انتخاب می کنم و برای بعضی دوستان که به چنین بحثهایی علاقه دارند اینجا می گذارم.
متن زیر بخشی از مصاحبه با احسان شریعتی است:
روشنفکری با پرسشگری، اندیشه و نقادی (و به خصوص نقادی دین) آغاز می شود. روشنفکری به معنای روشنگری و اصلاً به معنای فلسفی به ظاهر با دین موروثی - تاریخی دشمن خونی است. روشنفکری دینی را به دلیل همین تنش درونی به همان قضیه «دایره مربع» تشبیه می کنند. روشنفکران لاییک به این قضیه دایره مربع هایدگر مکرر اشاره می کنند ولی به ادامه بحث توجهی نمی کنند. هایدگر از فلسفه مسیحی با تعبیر دایره مربع یاد می کرد. از نظر وی فلسفه بی دین است و نمی تواند به خدمت مسیحیتیا هیچ دین دیگری درآید. اما اگر نخواهیم با عجله صحبت کنیم می توان این دو را هم نشین کرد نه به عنوان خادم و مخدوم که به عنوان دو هم نشین و به قصد برقراری دیالوگ میان این دو. روشنفکری و دین پس از فهم حد و حدود یکدیگر می توانند به هم یاری رسانند. به دنبال ستیزه های سریع نیستند، اما از پی تفاهم اند. و می دانیم که دایره مربع از نظر سمبلیک کامل ترین نمادهاست.

balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر