web 2.0

۲.۷.۸۶

مصاحبه رئیس جمهور

دیشب که مصاحبه رئیس جمهور با شبکه CBS آمریکا رو دیدم بیش از همیشه جنگ رو نزدیک به خودمون احساس کردم. خبرنگار علناً از تصمیم دولتمرداش برا جنگ می گفت و رئیس جمهور ایران... خدای من! چطور می شه اینقدر بی تفاوت بود! او می خندید و تصویر شهرهای ویران جلوی چشم من رژه می رفت. می خندید و تصویر انهدام کارخونه هایی که همکارام با خون جگر در طی سالها ساختن تو یه لحظه برام مجسم شد. می خندید و باز ضجه های مادربزرگم سر قبر پسر شهیدش رو به وضوح می دیدم. می خندید و ...
چند نکته:
رئیس جمهور: هر کس بمب اتمی تولید کند...
یک لحظه فکر کردم می خواهد بگوید خر است.
رج: شما چطور از طرف سیصد میلیون آمریکایی حرف می زنید؟
خود شما چطور آقا؟ آیا حاضرید برای هسته بازیتان رفراندوم بر پا کنید؟
رج: مردم آزادنه از ماهواره استفاده می کنند.
بله. دیشهای له شده شاهدند! زحمت بکشید یکی از این آزادانه ها را هم به ما بدهید. ثواب دارد!
مصاحبه تموم شد وخبرنگار تو کف مونده بود که بعد از یه مصاحبه به این عریض و طویلی حتی جواب یه سوالش رو هم نگرفته بود.

balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر