web 2.0

۱۱.۲.۸۶

روز جهانی کارگر


امروز روزجهانی کارگر است. عده ای مقالات مفصل خواهند نوشت. عده ای شعار خواهند داد و میتینگ خواهند گرفت. روسا در باب حقوق کارگران و نقش ارزنده آنان حنجره جر خواهند داد. ما روابط عمومی ها پلاکارد و تراکت و اعلامیه خواهیم چسباند و شیرینی خواهیم داد.

امشب کاگرهای ایرانی با همسرانشان از ترس اینکه بچه هایشان درخواست خوراک درست و حسابی کنند خودشان را به خواب خواهند زد. فردا آنها چشم به راه حقوق چند ماه عقب افتاده شان ( که در چم و خم کارفرما و پیمانکار گیر افتاده ) خواهند بود. چند روز بعد ناامید اعتصاب خواهند کرد و اخراج و شاید زندان.

کارگرهای ارزان چینی و هندی کار خواهند کرد و جان خواهند کند و خلایق عالم خواهند پوشید و از زندگی لذت خواهند برد تا سال بعد که باز روز کارگر شود و بساط شعار و سخنرانی فراهم!

balatarin
Delicious
Twitter

2 نظر:

چشمهایی که فکر می کنند گفت...

متتی عزیز کارگر بدون اتحادیه و سندیکا یعنی برده،اگرچه همون سندیکا هم میتونه دست نشونده سیستم سرمایه داری باشه ولی به هر صورت یک تشکل قانونی برای دفاع از کارگر لازمه

چشمهایی که فکر می کنند گفت...

متتی عزیز کارگر بدون اتحادیه و سندیکا یعنی برده،اگرچه همون سندیکا هم میتونه دست نشونده سیستم سرمایه داری باشه ولی به هر صورت یک تشکل قانونی برای دفاع از کارگر لازمه

ارسال یک نظر