web 2.0

۱.۱۱.۸۵

یا، یا

عالی جنابان نامرئی ف.ی.ل.ت.ر سازِ ف.ی.ل.ت.ر بازِ محترم

قربان آن قد و بالای رعنایتان شوم

این تکنوراتی مادر مرده را یا ف.ی.ل.ت.ر کنید تا ما خیالمان راحت شود و از ف.ی.ل.ت.ر شکن استفاده کنیم، یا به شُُل افزارتان (همان نرم افزار سابق) بفرمایید این قدر قاطی نکند و راه آن را باز بگذارد.

در مورد فتو دات بلاگر هم به همین منوال عمل بفرمایید لطفاً! تا ما تکلیفمان معلوم شود که بالاخره تصاویرمان را روی آن خراب شده بگذاریم یا نگذاریم. ضمن اینکه وقتی که بلاگرهای ناسامانِ ناادب را می ف.ی.ل.ت.رید دیگر چه کاری است که این سرور را ب ف.ی.ل.ت.رید.
balatarin
Delicious
Twitter

2 نظر:

مجيد زهری گفت...

خيال همه مان تخت: اين عاليجنابان کارشان را خوب بلدند!

مجيد زهری گفت...

خيال همه مان تخت: اين عاليجنابان کارشان را خوب بلدند!

ارسال یک نظر